Nerwica - strona o nerwicach.
Zespół Aspergera - objawy i leczenie zespołu Aspergera.

Co w witrynie...

Dystymia

Dystymia czyli depresja nerwicowa, to wyodrębniona jednostka chorobowa charakteryzująca się przewlekłym, nawet kilkuletnim, spadkiem motywacji i energii życiowej. Dalej…

Depresja

Choroba afektywna - ciężkie zaburzenie nastroju. Wyróżniamy wiele odmian depresji: depresja endogenna, sezonowa, depresja poporodowa. Dalej…

Fobia społeczna…
Kiedy pomaga psycholog?…
Warsztaty psychologiczne…
Terapia indywidualna…
Leczenie integracji sensorycznej…
Trudności z zajściem w ciążę. Psychoterapia…
Anoreksja - wpływ kulturowych uwarunkowań na rozwój choroby…
Psychoterapia - Studia…
Zasady selekcji dzieci do grup psychoterapeutycznych…

Zasady selekcji dzieci do grup psychoterapeutycznych

Głównymi czynnikami, jakie bierze się pod uwagę, przyporządkowując dzieci do odpowiednich grup terapeutycznych są: wiek dziecka, rodzaj jego zaburzeń, jak również poziom jego inteligencji, w nielicznych przypadkach, pod uwagę bierze się również płeć.

Najbardziej podstawowym kryterium grupowania, według większości specjalistów, jest wiek dziecka i jego stadium rozwojowe. W przeciwieństwie do grup psychoterapeutycznych złożonych z osób dorosłych, w których to różnica wieku między członkami grupy może być duża, w przypadku dzieci nie powinna ona zasadniczo przekraczać dwóch lat. Przy grupowaniu, zaleca się zasięgnąć rady psychologa, nie należy tez ignorować zaleceń - jeśli jest taka konieczność - którymi stara się podzielić z nami neurolog dziecięcy.

Przy tworzeniu grupy dobrze jest uwzględnić poziom inteligencji jej uczestników. Obecność w grupie psychoterapeutycznej dzieci o wyraźnie niższym poziomie intelektualnym, hamuje zazwyczaj postępy w leczeniu całej grupy. Wady rozwojowe nie stanowią natomiast żadnych przeciwwskazań do uczestnictwa w spotkaniach grupy psychoterapeutycznej. Dzieci te w grupie mogą znaleźć pomoc i wsparcie, a ich obecność może wpłynąć korzystnie na kształtowanie się społecznych postaw pozostałych członków grupy.