Nerwica - strona o nerwicach.
Zespół Aspergera - objawy i leczenie zespołu Aspergera.

Co w witrynie...

Dystymia

Dystymia czyli depresja nerwicowa, to wyodrębniona jednostka chorobowa charakteryzująca się przewlekłym, nawet kilkuletnim, spadkiem motywacji i energii życiowej. Dalej…

Depresja

Choroba afektywna - ciężkie zaburzenie nastroju. Wyróżniamy wiele odmian depresji: depresja endogenna, sezonowa, depresja poporodowa. Dalej…

Fobia społeczna…
Kiedy pomaga psycholog?…
Warsztaty psychologiczne…
Terapia indywidualna…
Leczenie integracji sensorycznej…
Trudności z zajściem w ciążę. Psychoterapia…
Anoreksja - wpływ kulturowych uwarunkowań na rozwój choroby…
Psychoterapia - Studia…
Zasady selekcji dzieci do grup psychoterapeutycznych…

Terapia indywidualna

Dwie podstawowe formy kontaktu terapeutycznego, to psychoterapia indywidualna oraz psychoterapia grupowa. Obie, mogą być stosowane łącznie i rozłącznie - ich wspólny cel oraz nieco odmienne sposoby działania sprawiają, że często - zwłaszcza przy poważniejszych problemach, zaleca się uczestnictwo w obu formach. Terapia, wykorzystywana może być zarówno przy leczeniu zaburzeń psychicznych, trudności emocjonalnych jak i w celach rozwojowych - wszystko zależy bowiem od potrzeb uczestnika terapii oraz celów terapii, na jakie umawia się terapeuta z pacjentem.

Jak działa terapia?

Poprzez uświadomienie uczestnikowi procesów psychicznych, zwrócenie na nich uwagi oraz ich wyjaśnienie poprawia się samoświadomość klienta terapeutycznego. Zyskuje on nową perspektywę, w ramach której może spojrzeć na siebie, swoje problemy i swój sposób przeżywania ich. Rozumiejąc swoje trudności i ich przyczyny może zdecydować się na wykorzystanie bardziej adaptacyjnych zachowań i sposobów na radzenie sobie. Te zachowania i metody również ćwiczy się w ramach terapii.

Czy wszystkie terapie są jednakowe?

Gabinetów w których przyjmują psychoterapeuci jest dużo - czy każdy z nich opiera się na identycznych metodach? Nie, każda terapia działa w określonym paradygmacie teoretycznym – jest ich w psychologii kilka. Choć wszystkie metody mają za zadanie pomóc klientowi terapeutycznemu, różnie radzą sobie one z różnymi problemami. Innymi słowy mówiąc, są metody bardziej, bądź mniej skuteczne. Niektóre gabinety psychoterapeutyczne (zobacz - terapia Gdańsk) otwarcie informują o tym, przy jakiego rodzaju trudnościach metody wypracowane przez psychologów pracujących w ośrodku są najbardziej efektywne. Klient terapeutyczny nie musi oczywiście znać się na kierunkach psychoterapeutycznych - podczas pierwszego spotkania, psychoterapeuta będzie bowiem w stanie określić zakres pomocy jakiej może udzielić i ustalić z klientem metodykę i formę terapii, która będzie dla nieco najbardziej odpowiednia.

Psychoterapia indywidualna - również rozwojowo

Coraz częściej na skorzystanie z usług psychoterapeuty decydują się osoby, które chcą poprawić swój dobrostan, wpłynąć na swoje rozumienie samego siebie i otaczającego go świata. Psychoterapia staje się kluczem do rozwoju osobowości i pełniejszego przeżywania swojego życia – nie jest więc to jedynie "metoda dla zaburzonych" jak zwykło się o psychoterapii myśleć.