Nerwica - strona o nerwicach.
Zespół Aspergera - objawy i leczenie zespołu Aspergera.

Co w witrynie...

Dystymia

Dystymia czyli depresja nerwicowa, to wyodrębniona jednostka chorobowa charakteryzująca się przewlekłym, nawet kilkuletnim, spadkiem motywacji i energii życiowej. Dalej…

Depresja

Choroba afektywna - ciężkie zaburzenie nastroju. Wyróżniamy wiele odmian depresji: depresja endogenna, sezonowa, depresja poporodowa. Dalej…

Fobia społeczna…
Kiedy pomaga psycholog?…
Warsztaty psychologiczne…
Terapia indywidualna…
Leczenie integracji sensorycznej…
Trudności z zajściem w ciążę. Psychoterapia…
Anoreksja - wpływ kulturowych uwarunkowań na rozwój choroby…
Psychoterapia - Studia…
Zasady selekcji dzieci do grup psychoterapeutycznych…

Psychoterapia, studia i propozycje psychologii procesu

Psychologia procesu to jedna z gałęzi psychologii, której założenia teoretyczne opierają się na pracy Arnolda Mindella - analityka jungowskiego i psychologa. Mindell, w oparciu o filozofię wschodu, prace Junga i własne doświadczenia psychoterapeutyczne stworzył koncepcję psychologiczną i metodę terapeutyczną, której celem jest pomoc jednostkom w osobistym rozwoju i radzeniu sobie z trudnościami. Psychoterapeutą pracującym w ramach kierunku procesowego może zostać osoba, która ukończy specjalistyczne szkolenia i podyplomowe studia psychoterapeutyczne w ramach programu licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu. Ukończenie takiego szkolenia uprawnia do starania się o otrzymanie certyfikatu Dyplomowanego Psychoterapeuty i Trenera Psychologii Zorientowanej na Proces. Szczegółowy opis programu szkoleń oraz jego dostępnych form znaleźć można na stronie Instytutu Psychologii Procesu w dziale - psychoterapia studia.

W ramach studiów podyplomowych realizowanych w ramach szkoleń psychoterapeutycznych, przyszły psychoterapeuta poznaje takie zagadnienia jak: założenia psychologii procesu, praca ze snem, praca z ciałem, praca z ruchem, praca z odmiennymi stanami świadomości. Uczy się w jaki sposób rozpoznawać trudności pacjenta i wspierać go w rozwoju i pokonywaniu owych trudności.

Zajęcia szkoleniowe przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w ramach psychologii procesu to zajęcia prowadzone w formie warsztatowej - oznacza to tyle, że kandydat musi być gotów do tego, aby czynie pracować nad swoimi własnymi trudnościami i poznawać poszczególne zagadnienie psychoterapii w oparciu o doświadczanie osobiste. Taka forma nauczania jest znacznie bardziej efektywna niż forma wykładowa, ale wymaga od kandydatów zaangażowania i gotowości do realizowania własnego rozwoju i poznawania własnych ograniczeń i obszarów trudnych, co niesie ze sobą koszty emocjonalne, na ktore trzeba być przygotowanym.