Nerwica - strona o nerwicach.
Zespół Aspergera - objawy i leczenie zespołu Aspergera.

Co w witrynie...

Dystymia

Dystymia czyli depresja nerwicowa, to wyodrębniona jednostka chorobowa charakteryzująca się przewlekłym, nawet kilkuletnim, spadkiem motywacji i energii życiowej. Dalej…

Depresja

Choroba afektywna - ciężkie zaburzenie nastroju. Wyróżniamy wiele odmian depresji: depresja endogenna, sezonowa, depresja poporodowa. Dalej…

Fobia społeczna…
Kiedy pomaga psycholog?…
Warsztaty psychologiczne…
Terapia indywidualna…
Leczenie integracji sensorycznej…
Trudności z zajściem w ciążę. Psychoterapia…
Anoreksja - wpływ kulturowych uwarunkowań na rozwój choroby…
Psychoterapia - Studia…
Zasady selekcji dzieci do grup psychoterapeutycznych…

Dystymia

Dystymią nazywamy depresją nerwicową. Jest to przewlekłe, trwające minimum kilku miesięcy, często wiele lat, a nawet całe życie, obniżenie nastroju.

Podłoże zaburzeń dystymicznych nie jest ustalone. Część badaczy wskazuje na czynniki biologiczne, część na podłoże nerwicowe i czynniki środowiskowe, być może ukryte wydarzenia z przeszłości. Nie jest wykluczone, że obie strony mają rację, a geneza dystymii jest złożona.

Sytuacja osób z dystymią jest bardzo ciężka. Nie mają motywacji do działania, trudno im się skoncentrować na jakiejkolwiek czynności, a jednocześnie nie wykazują - zewnętrznie - wyraźnych objawów depresyjnych, chociaż tutaj granica jest w zasadzie płynna. O ile ciężka depresja endogenna przypomina nowotwór w ostrej fazie, który w oczach niszczy człowieka, to dystymię można porównać do ukrytego wroga, powoli acz systematycznie odbierającego ochotę do życia.

Objawy dystymiczne człowiek nosi w sobie, a jego pozorna kondycja, prowokują do zdań "weź się w garść". Osobie z dystymią wszystko wydaje się trudniejsze niż innym ludziom. To, co dla ogółu jest proste lub wymaga odrobiny wysiłku, dla dystymika jest ogromnym wyzwaniem i walką z samym sobą. Walką tym bardziej beznadziejną, że osoba taka na ogół nie odczuwa w ogóle szczęścia z podejmowanych działań i odnoszonych sukcesów (anhedonia), a rzeczy wydają jej się płytkie i bezcelowe.

Drogi takich ludzi są różne. Niektórzy kończą szkołę, podejmują pracę i utrzymują się na powierzchni, inni - często pomimo dużej inteligencji i ogromnych możliwości - nigdy nie odnajdują miejsca w życiu, kończą edukację wcześnie, nie mają pracy lub podejmują się tylko najprostszych czynności.

W leczeniu dystymii stosuje się psychoterapię i / lub leki przeciwdepresyjne. Dystymia jest wyodrębnioną jednostką chorobową, w kwalifikacji ICD-10 oznaczenie F34.1.